Alapítvány

A „Perczel Mór Ifjúsági Alapítvány” célja:

  • Közreműködik az iskola tárgyi feltételinek jobb megteremtésében;
  • Támogatja és szervezi a gyermekek tanórán kívüli nevelését, művelődését;
  • Jutalmazza a tantárgyi, a kulturális és a sportrendezvények győzteseit;
  • Közreműködik a diákság jobb sportolási lehetőségeinek megteremtésében;
  • Egyéni és csoportos támogatást nyújt a diákok jobb szakmai képzéséhez.
  • Testvériskolai kapcsolat fenntartását segítő támogatás ( Nyárádszereda)

2018. évben a célok megvalósításához az adó 1%-os befizetésekből 228.151,- Ft érkezett az alapítvány számlájára. KÖSZÖNJÜK.

Kérjük, adójuk 1 %-ának befizetésével nevelő-oktató munkánkat, céljaink elérését támogatni szíveskedjenek. (Ezen kívül egyéb összegek befizetését is szívesen fogadjuk és megköszönjük.)

Az alapítvány neve: Perczel Mór Ifjúsági Alapítvány
Az alapítvány címe: 8060 Mór, Dózsa György u. 2.
Az alapítvány adószáma: 18488838-1-07
Az alapítvány számlaszáma: 1173604420009472