SZC logo

Székesfehérvári Szakképzési Centrum

OM kód: 203053/005 | 8060 Mór, Dózsa György u 2.

Intézmény logo

Székesfehérvári SZC Perczel Mór Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • Moodle
 • KRÉTA
Széchenyi 2020

Otthoni felkészülés

Otthoni felkészülés

OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI

FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI

 

Az otthoni felkészülés szabályai:

Az otthoni felkészüléshez előirt írásbeli és szóbeli feladatok elkészítése a tanulásirányítás szerves része, mely fontos szerepet játszik a tanulási folyamatban. A készségek, képességek kialakításának és a gyakorlat megszerzésének a lehetősége nem korlátozódik csak a tanórára. Mindezek elsajátításához feltétlenül szükséges az otthoni tanulás, gyakorlás. Az elkészítés a tanuló kötelezettségéhez tartozik, indokolatlan hiánya esetén a pedagógiai programban előirt értékelési alapelvek szerint kell eljárni. A feladatok tartalmilag szorosan kapcsolódjanak a tantervi anyaghoz. 

Az órarend elkészítésekor törekszünk arra, hogy a tanulók terhelése egyenletes legyen, és ezt az elvet követjük az otthoni tanulás tekintetében is. A házi feladatoktól azt várjuk, hogy elkészítésükkel a tanulók elmélyítsék az órán tanultakat, s megtanulják ismereteiket önállóan alkalmazni, logikusan gondolkodjanak. A napi tananyag megtanulása, a házi feladat megírása legyen rendszeres, óráról órára történjen. Az otthoni munka rendszeres ellenőrzése igen fontos, mert ez biztosítja azt, hogy a következő tanórán a tanár együtt tudjon dolgozni a tanulóval. A feladatok ellenőrzése egyes tantárgyak esetében rendszeres, míg másoknál csak szúrópróbaszerű. Az ellenőrzés konkrét módja az egyes tantárgyak tantervében kerül rögzítésre. 

A házi dolgozat írása, a kiselőadásokra való felkészülés, a szakrajzok elkészítése, tételek ismétlése és a kötelező olvasmány elolvasása hosszabb időt igényel, ezért a szaktanár az ilyen jellegű feladatok kiadását úgy ütemezi, hogy teljesítésük ne legyen különösen megterhelő a diákok számára. A hétvége, a tanítási szünet nem befolyásolja az otthonra adott feladatok mennyiségét. Az egyszerre adható házi feladat mennyiségét egy átlagos képességű tanulóhoz mérjük.  A nyári szünetre a kötelező olvasmányok feladhatók

Olyan szorgalmi írásbeli és szóbeli feladatok esetén, amely a tanulói érdeklődés felkeltését, az ismeretek kiegészítését, a tantárgyi motivációt erősíti, a tanuló szorgalmának minősítéséhez is be kell számítani, hiánya érdemjeggyel nem rögzíthető. A feladatok mélysége és időtartama nem akadályozhatja meg a tanulót az egyéb tantárgyakra való felkészülésben.

 

Az otthoni munka formái és céljai:

Formája                                  

 

 

Célja

a megtanulandó anyag:

 

 

szükséges ismeretek megjegyzése, bevésése

írásbeli házi feladat elkészítése:

 

 

az órán tanultak elmélyítése, begyakorlása, átismétlése 

házi dolgozat írása:

 

 

az anyaggyűjtés módszereinek gyakorlása, megfelelő formájú dolgozat szerkesztése, elmélyült, hosszabb időt igénylő munka kipróbálása, kézzel írt vagy szerkesztett feladatok, rajzok elkészítése (tantárgyspecifikus feladatok)

kötelező olvasmány elolvasása:

 

 

általános műveltség fejlesztése, szókincs fejlesztése, előkészület az órai munkára,

kiselőadásokra felkészülés:

 

 

az önálló ismeretszerzés gyakorlása, könyvtári és internetes kutatómunka

érettségi témakörök, tételek ismétlése:

 

az érettségire való felkészülés közvetlen segítése

szorgalmi feladatok:

 

a tárgy iránt különösen érdeklődő tanulók tudásának elmélyítése önkéntes módon

memoriterek tanulása:                         

 

a memória hosszú távú fejlesztése

 


Partnereink

 • Spar
 • DM
 • Grundfos
 • Rába
 • Adient
 • Aluspan
 • Hanon
SZC logo

Székesfehérvári Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Székesfehérvári SZC Perczel Mór Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

   8060 Mór, Dózsa György u 2.

  • Telefon: +36 22-407-023

   E-mail: titkar@perczelmor.hu

   OM azonosító: 203053/005


  2023Székesfehérvári SZC Perczel Mór Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium