SZC logo

Székesfehérvári Szakképzési Centrum

OM kód: 203053/005 | 8060 Mór, Dózsa György u 2.

Intézmény logo

Székesfehérvári SZC Perczel Mór Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

HírekKözérdekű adatokMoodleKRÉTA
Széchenyi 2020

Otthoni felkészülés

Otthoni felkészülés

OTTHONI FELKÉSZÜLÉSHEZ ELŐÍRT ÍRÁSBELI ÉS SZÓBELI

FELADATOK MEGHATÁROZÁSÁNAK ELVEI ÉS KORLÁTAI

 

Az otthoni felkészülés szabályai:

Az otthoni felkészüléshez előirt írásbeli és szóbeli feladatok elkészítése a tanulásirányítás szerves része, mely fontos szerepet játszik a tanulási folyamatban. A készségek, képességek kialakításának és a gyakorlat megszerzésének a lehetősége nem korlátozódik csak a tanórára. Mindezek elsajátításához feltétlenül szükséges az otthoni tanulás, gyakorlás. Az elkészítés a tanuló kötelezettségéhez tartozik, indokolatlan hiánya esetén a pedagógiai programban előirt értékelési alapelvek szerint kell eljárni. A feladatok tartalmilag szorosan kapcsolódjanak a tantervi anyaghoz. 

Az órarend elkészítésekor törekszünk arra, hogy a tanulók terhelése egyenletes legyen, és ezt az elvet követjük az otthoni tanulás tekintetében is. A házi feladatoktól azt várjuk, hogy elkészítésükkel a tanulók elmélyítsék az órán tanultakat, s megtanulják ismereteiket önállóan alkalmazni, logikusan gondolkodjanak. A napi tananyag megtanulása, a házi feladat megírása legyen rendszeres, óráról órára történjen. Az otthoni munka rendszeres ellenőrzése igen fontos, mert ez biztosítja azt, hogy a következő tanórán a tanár együtt tudjon dolgozni a tanulóval. A feladatok ellenőrzése egyes tantárgyak esetében rendszeres, míg másoknál csak szúrópróbaszerű. Az ellenőrzés konkrét módja az egyes tantárgyak tantervében kerül rögzítésre. 

A házi dolgozat írása, a kiselőadásokra való felkészülés, a szakrajzok elkészítése, tételek ismétlése és a kötelező olvasmány elolvasása hosszabb időt igényel, ezért a szaktanár az ilyen jellegű feladatok kiadását úgy ütemezi, hogy teljesítésük ne legyen különösen megterhelő a diákok számára. A hétvége, a tanítási szünet nem befolyásolja az otthonra adott feladatok mennyiségét. Az egyszerre adható házi feladat mennyiségét egy átlagos képességű tanulóhoz mérjük.  A nyári szünetre a kötelező olvasmányok feladhatók

Olyan szorgalmi írásbeli és szóbeli feladatok esetén, amely a tanulói érdeklődés felkeltését, az ismeretek kiegészítését, a tantárgyi motivációt erősíti, a tanuló szorgalmának minősítéséhez is be kell számítani, hiánya érdemjeggyel nem rögzíthető. A feladatok mélysége és időtartama nem akadályozhatja meg a tanulót az egyéb tantárgyakra való felkészülésben.

 

Az otthoni munka formái és céljai:

Formája                                  

 

 

Célja

a megtanulandó anyag:

 

 

szükséges ismeretek megjegyzése, bevésése

írásbeli házi feladat elkészítése:

 

 

az órán tanultak elmélyítése, begyakorlása, átismétlése 

házi dolgozat írása:

 

 

az anyaggyűjtés módszereinek gyakorlása, megfelelő formájú dolgozat szerkesztése, elmélyült, hosszabb időt igénylő munka kipróbálása, kézzel írt vagy szerkesztett feladatok, rajzok elkészítése (tantárgyspecifikus feladatok)

kötelező olvasmány elolvasása:

 

 

általános műveltség fejlesztése, szókincs fejlesztése, előkészület az órai munkára,

kiselőadásokra felkészülés:

 

 

az önálló ismeretszerzés gyakorlása, könyvtári és internetes kutatómunka

érettségi témakörök, tételek ismétlése:

 

az érettségire való felkészülés közvetlen segítése

szorgalmi feladatok:

 

a tárgy iránt különösen érdeklődő tanulók tudásának elmélyítése önkéntes módon

memoriterek tanulása:                         

 

a memória hosszú távú fejlesztése

 


Partnereink

SZC logo

Székesfehérvári Szakképzési Centrum


Székesfehérvári SZC Perczel Mór Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium

8060 Mór, Dózsa György u 2.

Telefon: +36 22-407-023

E-mail: titkar@perczelmor.hu

OM azonosító: 203053/005


2024Székesfehérvári SZC Perczel Mór Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium